Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Informace o kurzech

Vítejte v prostředí eLearningových kurzů společnosti EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Nabízíme Vám zde ke studiu akreditované kurzy zaměřené na úředníky veřejné správy.

EDUKOL je vzdělávací a poradenská firma usilující svou činností o zavádění pozitivních změn v naší společnosti souvisejících se zlepšováním podmínek pro úspěšný a důstojný život. Od roku 1994 vzděláváme témata z oblasti řízení lidských zdrojů a problematiky Evropské unie jak ve veřejné správě, tak v soukromém i neziskovém sektoru. V těchto oblastech také provádíme poradenskou a expertní činnost. Mimo jiné se zabýváme realizací řady "evropských" projektů, díky kterým můžeme prosazovat a zavádět inovativní prvky do oblasti zvyšování kvality veřejné správy, podpory začínajících podnikatelů a práce se skupinami ohroženými sociální exkluzí (vězni, migranti, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní), napomáháme rozvoji sociální ekonomiky v České republice.