Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Vzdělávání vedoucích úředníků obecná část

Rozsah: 44 hod (7 tematických modulů, které nabízíme ke studiu i samostatně)

  • Úvod do managementu
  • Management lidských zdrojů
  • Management procesů a změn
  • Management času a vedení porad
  • Projektový management
  • Elektronická komunikace na úřadě
  • Dotační nástroje Evropské unie pro veřejný sektor

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 27.

Programy nabízené v rámci Vzdělávání vedoucích úředníků obecná část lze studovat i jednotlivě, tzn. lze si vybrat k samostatnému studiu kterýkoli ze sedmi nabízených programů nebo je libovolně kombinovat.