Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Úvod do managementu

Rozsah: 8 hod.

  • Základní pojmy managementu
  • Leadership, vývoj názorů na řízení organizací
  • Manažerské styly a jejich uplatnění
  • Motivace a ovlivňování pracovníků
  • Vedení týmů
  • Principy efektivní komunikace
  • Kvalita řízení ve veřejné správě

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 27.