Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Umisťování staveb

Rozsah: 20 hod.

 • Úvod do problematiky územního plánování
 • Působnost ve věcech územního plánování
 • Cíle a úkoly územního plánování
 • Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování
 • Nástroje územního plánování
 • Územně plánovací dokumentace
 • Typy území
 • Výkon veřejné správy na úseku územního plánování
 • Územní rozhodování
 • Druhy územních rozhodnutí
 • Vedení územního řízení
 • Obsah územního rozhodnutí
 • Zjednodušené postupy při umisťování staveb
 • Územní opatření
 • Úpravy vztahů v území
 • Přechodná a závěrečná ustanovení

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 20.