Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Seznam eLearningových modulů

1. Moduly s tematikou stavebního řádu

1.1 Stavební zákon

1.2 Umisťování staveb

1.3 Agenda územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

2. Moduly s tematikou správního řádu

2.1 Správní řád

2.2 Přestupkové řízení

2.3 Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

3. Moduly s tematikou řízení kvality ve veřejné správě

3.1 Řízení kvality ve veřejném sektoru

3.2 Model CAF

4. Moduly s tematikou vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů

4.1 Vzdělávání vedoucích úředníků obecná část

4.2 Úvod do managementu

4.3 Management lidských zdrojů

4.4 Management procesů a změn

4.5 Management času a vedení porad

4.6 Projektový management

4.7 Elektronická komunikace na úřadě

4.8 Dotační nástroje Evropské unie pro veřejný sektor