Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Řízení kvality ve veřejném sektoru - řízení kvality ve veřejné správě

Rozsah: 8 hod.

  • Kvalita a její řízení
  • Nástroje řízení kvality
  • Vybrané atributy řízení kvality ve veřejném sektoru
  • Východiska a podněty vedoucí k zvyšování kvality organizací

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 20.