Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Řízení kvality ve veřejném sektoru - model CAF

Rozsah: 12 hod.

  • Význam implementace modelu
  • Sebehodnotící tým
  • Kritéria předpokladů a výsledků
  • Proces sebehodnocení
  • Metodika a postup bodového hodnocení
  • Akční plán zlepšování

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 20.