Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Projektový management

Rozsah: 8 hod.

  • Co je projekt a projektové řízení
  • Metoda SMART
  • Projektový cyklus
  • Nástroje projektového řízení
  • SWOT analýza
  • Metoda logického rámce
  • Metoda WBS

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 27.