Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Rozsah: 8 hod.

  • Legislativa
  • Provádění přestupkové agendy
  • Příklady z praxe

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 27. Pokud má účastník absolvovánu obecnou část vzdělávání vedoucích úředníků (např. kurz "Vzdělávání vedoucích úředníků obecná část", který je také součástí naší nabídky), může být uznán jako kurz zvláštní části vzdělávání vedoucích úředníků.