Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Přestupkové řízení

Rozsah: 20 hod.

 • Správní delikty a jejich kvalifikace
 • Přestupek, pojem, znaky, skutková podstata
 • Sankce a ochranná opatření
 • Příslušnost k řízení o přestupcích
 • Součinnost
 • Zahájení řízení
 • Průběh správního řízení v 1. stupni
 • Rozhodnutí
 • Zastavení řízení a smír
 • Přezkum rozhodnutí
 • Zvláštní druhy řízení

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 20.