Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Management procesů a změn

Rozsah: 8 hod.

  • Strategické myšlení, řízení a plánování
  • Vize, poslání a hodnoty organizace
  • Identifikace a charakteristika procesů
  • Měření procesů
  • Procesní mapy
  • Podstata a příčiny změny
  • Vývoj a řízení změn
  • Krizové řízení

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 27.