Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Management lidských zdrojů

Rozsah: 8 hod.

  • Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
  • Získávání a výběr pracovníků
  • Pracovní adaptace
  • Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
  • Vzdělávání a rozvoj

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 27.