Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Management času a vedední porad

Rozsah: 4 hod.

  • Plánování
  • Plánovací proces
  • Stanovování cílů
  • Techniky managementu času
  • Stanovování priorit
  • Typy porad
  • Principy řízení porad

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 27.