Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Elektronická komunikace na úřadě

Rozsah: 4 hod.

  • Základní registry - legislativa
  • Správa základních registrů
  • Systém základních registrů
  • Přístup k referenčním údajům
  • Datové schránky
  • Systém datových schránek
  • Czech Point

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 27.