Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Dotační nástroje Evropské unie pro veřejný sektor

Rozsah: 4 hod.

  • Příprava programového období 2014 - 2020
  • Východiska operačních programů pro nové programové období
  • Novinky v programovém období 2014 - 2020 a aplikace MS2014+
  • Jednotlivé národní operační programy pro období 2014 - 2020
  • Operační programy přeshraniční spolupráce
  • Operační programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce